LEERJAAR 1

Het eerste leerjaar is gelijk aan het geheel van de 4 cursusniveaus. Voor een beschrijving van de inhoud en de startdata van deze 4 niveaus kijk dan bij cursussen.

Kenmerk van het eerste leerjaar is het ontwikkelen van de basis handvaardigheden van het vak en bijbehorende kennis en technieken.

Bij het leerjaar ontvang  je een korting en een map met de theorie van de stof die we behandelen,  4 x een evaluatiemoment indien gewenst en aan het eind een certificaat van deelname.

Je kunt kiezen uit verschillende dagdelen. De modules worden gegeven op:
09.00 – 12.00 woensdag-, vrijdag- of zaterdagochtend
13.30 – 16.30 maandag-, woensdag- of vrijdagmiddag
19.00 – 22.00 maandag-, dinsdag- of donderdagavond

Je kunt elke 10 weken starten met een leerjaar. Bekijk ook de overzichtskalender.

Kosten voor het eerste leerjaar (tot 29 augustus 2022): € 2.495,-.

Kosten voor het eerste leerjaar (29 augustus t/m 31 december 2022): € 2.635,-.  

Een extra les buiten de 10 weken om: € 55,- 

De Beemster School voor Meubelmaken is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en derhalve vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting (btw).

INSCHRIJFFORMULIER LEERJAAR 1

Maak een keuze (of twee en geef bij opmerkingen je voorkeur aan). Je kunt elke periode van 10 weken instappen.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op voor meer informatie

Konijn Meubelmakers
Zuiderweg 52B
1461 GD Zuidoostbeemster

T: 0299-60 30 92
M: info@beemsterschoolvoormeubelmaken.nl