LEERJAAR 3

Zelfstandig werken onder supervisie. Cursisten die de 2 jarige opleiding hebben gevolgd kunnen inmiddels zelfstandig werken met alle electrische handgereedschappen en de stationaire machines.

In het derde opleidingsjaar ga je in de meubelmakerij van de School aan een eigen werkstuk werken. Dat werkstuk noemen wij de Proeve van Bekwaamheid, een mooie traditionele erkenning van het vakmanschap. Je maakt een werkstuk in overleg met de cursusleider. Je dient wel alle cursus niveau’s te hebben doorlopen van Leerjaar 1 en alle modules van  Leerjaar  2 (individuele uitzonderingen mogelijk in overleg).

Je start het derde jaar met het bespreken van je plan en het doornemen van de stappen om dat te realiseren. Aan de hand van het stappenplan zal de docent je in het derde jaar begeleiden .

Op dit moment is het nog niet mogelijk om grote eigen projecten te doen, zoals een keuken of een garderobekast, omdat we daar niet voldoende ruimte per deelnemer voor hebben. De werkstukken die je wilt gaan maken, dienen op 1 werkbank te passen.

Het werkstuk (werkstukken) moeten vanaf schets tot afwerking in 40 dagdelen gerealiseerd kunnen worden.

Na deze opdracht, het zelfstandig kunnen werken, wordt na een gedegen evaluatie aan de cursist een getuigschrift uitgereikt.

Kosten (1-9-2021 t/m 31-12-2021)

De proeve van bekwaamheid duurt 4 x 10 lessen. De groepsgrootte is 4 personen. De prijs voor 10 dagdelen is  € 610,- exclusief al het materiaal. Het benodigde materiaal wordt bij levering ervan in rekening gebracht. Aan het einde van Leerjaar 3 ontvang je na evaluatie een getuigschrift.

Extra les:
Een extra les buiten de 10 weken om  kost  € 61,00 per les.

Dagdelen:

De dagdelen zijn maandagavond en dinsdagochtend, dinsdagmiddag of dinsdag overdag. Er worden groepjes van 5 personen gevormd.

Bekijk ook de overzichtskalender.

INSCHRIJFFORMULIER LEERJAAR 3, PROEVE VAN BEKWAAMHEID

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op voor meer informatie

Konijn Meubelmakers
Zuiderweg 52B
1461 GD Zuidoostbeemster

T: 0299-60 30 92
M: info@beemsterschoolvoormeubelmaken.nl