LEERJAAR 2

Het tweede leerjaar kenmerkt zich door de verdieping van verschillende items die voor de uitvoering van het vak van meubelmaken noodzakelijk zijn. Het tweede leerjaar is opgebouwd het totaal van 8 modules, te weten;

Tekenen, rekenen en constructie
 Kijk op hout
 Elektrisch handgereedschap
Sketch-up
 Fineren
 Plaatmateriaal en meubeltechnieken
 Beitel slijpen
 Stationair machinetraining

De modules van het tweede leerjaar worden op verschillende dagdelen, zowel overdag als ’s avonds gegeven. Kijk hiervoor op onze agenda.

Je kunt het tweede leerjaar beginnen bij willekeurig elke module. In overleg met de docent kan je leerjaar 1 en leerjaar 2 gelijktijdig volgen.

De modules Tekenen, rekenen en constructie, Kijk op hout, lak, lijm en schroeven, Elektrisch handgereedschap, Plaatmateriaal en meubeltechnieken zijn verplicht als je wilt doorstromen naar het derde leerjaar.

Dit leerjaar bestaat uit het volgen van alle bovengenoemde specialisaties. Aan het eind van Leerjaar 2 krijg je een certificaat van deelname.

Voor de deelnemers die snel willen: het 1e en 2e zijn ook tegelijkertijd te volgen. Je bent dan 2 (of meer!) dagdelen per week bij ons bezig.

Kosten tot 29 augustus 2022:

cumulatief van alle specialisaties: € 3.605,- of eenmalig € 3.525,- 

Kosten 29 augustus t/m 31 december 2022:

cumulatief van alle specialisaties: € 3.860,- of eenmalig € 3.785,- 

De Beemster School voor Meubelmaken is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en derhalve vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting (btw).

Voor de prijzen per module, kijk bij Specials.

Bekijk de overzichtskalender voor de startdata.

Bekijk hier de overzichtskalender op onze agenda-pagina

Bekijk ook onze ALGEMENE VOORWAARDEN

INSCHRIJFFORMULIER LEERJAAR 2

Maak een keuze (of twee en geef bij opmerkingen je voorkeur aan). Bekijk de eerstvolgende cursusdata op de agenda-pagina

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op voor meer informatie

Konijn Meubelmakers
Zuiderweg 52B
1461 GD Zuidoostbeemster

T: 0299-60 30 92
M: info@beemsterschoolvoormeubelmaken.nl