Guatemala Timmerproject

Onze school wil met haar activiteiten aandacht geven aan de waarde van het ambachtelijk werken voor de samenleving. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere delen in de wereld, zoals Guatemala.

Cursusdeelnemers bij ons zijn mensen die meestal een andere baan hebben en het meubelmaken willen leren als tweede carrière of als iets naast hun huidige baan.

Voor kansarme jongeren in Guatemala is het vak van meubelmaken een eerste kans om in hun onderhoud te kunnen voorzien.

Sinds een aantal jaren steunt onze school daar een Timmerproject . Dit project biedt de jongeren de mogelijkheid om dat vak te leren. Het Timmerproject draait op giften en donaties.

Dit jubileumjaar willen wij het project extra steunen
Voor de speciale jubileumactiviteiten vragen wij de deelnemers een bijdrage. Deze bijdrage komt geheel ten goede aan het timmerproject.

De directeur van de timmerschool in Guatemala, Suzan Elevelt, komt tijdens de winterworkshops tekst en uitleg geven over het project aan een ieder die geinteresseerd is.

Wanneer U zelf een gift wil geven aan het timmerproject dan kan dat op de rekening van St. Timmerproject, NL21TRIO0197685951 met vermelding van code “Beemsterschool”.

Volg ze op www.timmerproject.nl
Zie ook ons blog over ons bezoek aan hen

Konijn Meubelmakers
Zuiderweg 52B
1461 GD Zuidoostbeemster

T: 0299-60 30 92
M: info@konijnmeubelmakers.nl

De meubelmakers van Konijn werken in een van elkaar lerende organisatie en oriënteren zich regelmatig op nieuwe ontwikkelingen. Alle medewerkers bij Konijn vinden een gezonde, samenwerking tussen hun bedrijf en de opdrachtgever erg belangrijk.

Medewerkers hebben veel aandacht voor het ambacht, mensen en innovatie. Zij zijn drager van een traditie in een zich snel ontwikkelende wereld waarin mensen met ambachtelijke kennis van groot belang zijn.

Ons bedrijf is onderdeel van een community van mensen en organisaties die het ambacht versterken en vernieuwen.